عکاس خونه/ ارسالی از کیک من واسه دومین باره،الان بهترشده کمی ازاون اولی جاتون خالی،خبری آشپزی من چاپ شود آشپزی من چاپ کن فقط
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."