عکاس خونه/ ارسالی از فاطمه سادات کباب شامی؛شام خوشمزه ی امشب ما😍😍😍لطفا فقط در قسمت آشپزی من
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."