عکاس خونه/ ارسالی از مهسا گلی
ترشک مخلوط مهساپز لطفا دربخش اشپزی درج شودممنون 😋😋😋😋
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید." /

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید