آخرین خبر/ مواد لازم:
شیر = Milk
خامه قنادی= Whipping cream
شکر = Sugar
پودر آگار = Agar powder ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید