عکاس خونه/ ارسالی از مامان حسین ☘️🌷☘️ لطفا بخش آشپزی چاپ شود ممنون مرغسرخکرده و سس گوجه، سوپ رشته، چلو وته دیگ گوجه رنده شــــده.
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."