عکاس خونه/ ارسالی از فری 66 کتلت برشته مامان پز بسیار خوشمزه😍جای همگی خالی 😘در بخش آشپزی من چاپ شود لطفا
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."