عکاس خونه/ ارسالی از خانمی بستنی خودم ساز. لطفاً در بخش آشپزی من درج شود. خبریییییی بچاپ لطفاً
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."