آخرین خبر/ آدانا کباب، کباب معروف کشور ترکیه است.
برگرفته از کانال اشپزی خاله سیما


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید