آخرین خبر/ طرز تهیه اردک نان سنتی همدان .

* برگرفته از آشپزی با خاله سیما.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید