عکاس خونه/ ارسالی از دنی ناهار ابجی جانم ماهی هسون و پلو عدس لطفاا در پخش اشپزی چاپ شود
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."