عکاس خونه/ ارسالی از نگین شامی کباب یا به قول ما کوردا کفته گوشت شام امشب ما
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."