عکاس خونه/ ارسالی از سرآشپز در بخش آشپری بذارید.رشته پلو با گوشت رول
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."