آخرین خبر/ پسته پلو با مرغ، غذای ویژه برای جمعه را از دست ندهید.
برگرفته از کانال آشپزی با خاله سیما


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید