عکاس خونه/ ارسالی از جانان*
ناهار امروز من آش رشته برای عشقم و دوتا فرشتهام. عشقم که نخورد دوتا فرشته هم ناز کردن موند گردن خودم😂
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."