عکاس خونه/ ارسالی از بی نام جان بخش آشپزی مندوستان گل آشپز باشی: آدینه روزتان شاد و پیروز
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."