عکاس خونه/ ارسالی از زهرا ناهار ما خورشت قیمه و ته‌دیگِ ته چین و مخلفات خبری در بخش آشپزی چاپ کن.
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."