عکاس خونه/ ارسالی از رُز
حس زندکی ،پر از انرژی مثبت !نان حاوی جوانه گندم ..ارد ،شنبلیله ،خرفه و کنجد وگلرنگ و نمک طبیعی سبوس ،زردچوبه ..فعالیتی بس دلنشین !قسمت تک تک شما بشه !
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."