عکاس خونه/ ارسالی از مریم...مشهد لطفا چاپ کنید...ناهار امروزپلو کباب تابه ای مرغ و حمص
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."