عکاس خونه/ ارسالی از ن.ح حلوای لقمه ای باشیره انجیر واسه دخترگلم
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."