عکاس خونه/ ارسالی از مامان خونه از شما/مسقتی یکی از غذاهای سنتی دامغان در سر سفره افطار
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."