عکاس خونه/ ارسالی از حدیث پیراشکی کرم دار. ببخشید دیگه اولین باربود بهترازاین نشد
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."