عکاس خونه/ ارسالی از شام اینم کالباس خونگی من برای عشقا ی زندگیم. خبری لطفا در بخش اشپزی چاپ کن.ممنون
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."