عکاس خونه/ ارسالی از مامان امیر مسعود هویج پلو با کوفته ریزه با تزیین ترمه 😊
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."