عکاس خونه/ ارسالی از خانم بسطامی از خرم آباد از شما/بفرمایید شام 🍗🍗
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."