عکاس خونه/ ارسالی از الینا ناهار ما قیمه بسیا. خوشمزه و لذیذ
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."