تصویر زندگی/ مطابق شکل زیر ابتدا هویج را پوست کنده و برشی مثلثی شکل از طول روی آن ایجاد می کنیم.
دو طرف برشی که ایجاد کردیم به صورت قرینه برش می زنیم طوری که وقتی برشهای عرضی ایجاد شود به شکل قلب درآید.
سپس هویج را به قطر دلخواه برش عرضی می زنیم .
از این قلب های زیبای هویج برای تزیین سالاد اولیه، تزیین خورش و سایر غذاها می توان استفاده کرد.
این مدل تزیین هویج می تواند راهی برای تشویق بچه ها به خوردن هویج باشد.