آخرین خبر/ طرز تهیه خوشمزه ترین کتلت ترد ایرانی همونا که نصفشو سر گاز میخوری.

* برگرفته از آشپزی با سنا.