عکاس خونه/ ارسالی از کرمان👑شاه*
بانوی کرمانشاهی ، ناهار امروز سبزی پلو با ماهی خبری چرا چاپ نمیکنی فقط و فقط در بخش آشپزی من چاپ شود ممنونم.
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید." /