عکاس خونه/ ارسالی از کیانا ۳ اینم از شیرینی زنجبیلی من جای همه خالی لطفا لطفا در بخش آشپزی چاپ شود ممنون
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."