عکاس خونه/ ارسالی از شب جمعه شادی روح همه گذشتگان خاک و پدر من حقیر صلوات و فاتحه ای بفرستین😔😔😔
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید." /