عکاس خونه/ ارسالی از عاطی ایمان پیاز پونه ابلیمو و سیر برای گرفتن سردی کدو و ماست
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."