عکاس خونه/ ارسالی از ... قابل توجه دوستی ک گفتند من اهل قرن بوق هستم..توجه کن..غذای خانم محمدی
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."