عکاس خونه/ ارسالی از محصا شوهرم خریده برام 😋😋😋😃😃😃😃بفرماایید
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."