آخرین خبر/ طرز تهیه بادمجان شکم پر.

* برگرفته از آشپزخانه فربیا.