عکاس خونه/ ارسالی از کتلت انم شام امروزما😄😄😄😄🍔🍔🍔🍔
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."