عکاس خونه/ ارسالی از باران این هم پیازهای خرد شده من برای تهیه پودر پیاز😊😊🥰🥰 خبری لطفا بخش اشپزی بچاپ💯💥💯💥💯💥💯💥💯💥💯💥💯💥
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید." /