عکاس خونه/ ارسالی از کیک یخچالی. lili از شما/یبار درس کنین عاشقش میشین
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید." /