آخرین خبر/ ساندویچ فوری و گرم برای کارمندها که تایم ناهار درست مردن را ندارند.