عکاس خونه/ ارسالی از ماریا ناهار امروز ما.دربخش آشپزی من چاپ شودددد.نوش نگاهتان.خدایا به ما آرامشی ازجنس خودت عطا کن.آمین
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید." /