عکاس خونه/ ارسالی از مامان روشنا 🌼 برای اولین بار درست کردم، خوشمزه شد،
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."