آخرین خبر/ کباب لاپلوی اصیل تهرانی را بپزید و لذت ببرید.
منبع: کانال آشپزی مامان تی وی