عکاس خونه/ ارسالی از ساحل ناهارامروز خودم درست کردم 1۷سالمه ودوهفته ست ازدواج کردم
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."