عکاس خونه/ ارسالی از مهدیار ناهار باقالا قاتق با ماهی شور .کته .سیر ترشی 🙂
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید." /