عکاس خونه/ ارسالی از amirabbas888
به خاطر کرونا ک تو تهران بیداد میکنه و باز کارا کما بیش خوابید و پسرمم بیتابی میکنه از تو خونه موندن باز برگشتم ده . ویلام خانوادگی . غذامم دیشب با اب چشمه و با دبه پختم
در جواب دوستانم ک گفتم گدام و گل ریزون میخوان واسم بریزن .
(ببخشیدا مگه دیوانه ام به خاطر ی سری کوته فکر بیست میلیون پول گوشی بدم ) ضمنا خداروشکر میکنم اندازه خودم دارم و بچه تهرانم و ساکن تهرانم هستم .
صمنا افتخار کنیزیه اهل بیتو داشتم . واستونم خیلی متاسفم ک به اهل بیتم اهانت کردین با حرفاتون
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید." /