عکاس خونه/ ارسالی از به.خدا.توکل.کن
شام ساده منو خوشکلام سوسیس بندری جای همه خالی
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."