عکاس خونه/ ارسالی از 😊 سیروشویدپلوباماهی😋😋خبریی چرا چاپ نمیکنی؟؟
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."