عکاس خونه/ ارسالی از 🥰🥰 رولت خرما اولین بارمه. نایلون گذاشتم زیرش که نچسبه
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."