عکاس خونه/ ارسالی از حسام مامان بسیار خوشمزه بدون تزیین....برای پسر گلم
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."