عکاس خونه/ ارسالی از tahoor.slh**
اینم از ناهار امروز من به همراه شربت ابلیمو
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."