عکاس خونه/ ارسالی از 👩‍🍳👩‍🍳 از شما/کباب تابه ای پر پیاز و پرگوجه 😁😍
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."